Oogartsen tekenen manifest tegen vuurwerk

Oogartsen tekenen manifest tegen vuurwerk

geplaatst in: Uncategorized | 0

Negen organisaties, waaronder het Oogziekenhuis Rotterdam, hebben woensdag een manifest getekend waarin wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk. Volgens de ondertekenaars is een verbod nodig om het aantal letsels als gevolg van vuurwerk terug te dringen.

Jaarlijks steekt rond de jaarwisseling de discussie over een verbod op consumentenvuurwerk de kop op. Ook dit jaar raakten weer veel mensen gewond. Twintig mensen werden blind en bij de helft daarvan moest ook een oog worden verwijderd.

Naast het Oogziekenhuis Rotterdam ondertekenden het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Vision2020, Oogzorgnetwerk, de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Optometristen Vereniging Nederland, Koninklijke Viso en de stichting Aangepast Lezen het manifest.


De volledige tekst (of klik door naar het oorspronkelijke document):

Aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

VOORKOM ONNODIG LETSEL VEROORZAAKT DOOR CONSUMENTENVUURWERK ORGANISEER PROFESSIONELE VUURWERKSHOWS. VERBIED PER 1 JANUARI 2015 CONSUMENTENVUURWERK

30 april 2014

Geachte heer Opstelten en mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,
Wij, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Het Oogzorgnetwerk, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland,
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visie en Stichting Aangepast Lezen vragen hierbij uw aandacht voor de gevaren en gevolgen van consumentenvuurwerk.

leder jaar worden er rond de jaarwisseling grote campagnes opgezet om mensen bewust te maken van het gevaar van vuurwerk. Desondanks vallen er ieder jaar vele slachtoffers. Ook tijdens de afgelopen Oud en
Nieuw viering. Voor 10 mensen is 2014 begonnen met het verwijderen van een oog, diverse mensen leven verder zonder een hand of zonder een arm en er vielen dit jaar zelfs diverse doden. Allemaal letsels door
vuurwerk en met een grote invloed op het verdere leven van de getroffenen. Met daarnaast ook grote maatschappelijke gevolgen.

Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. Mooi vuurwerk afgestoken door professionals en zichtbaar voor iedereen in de wijde omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat een verbod op consumentenvuurwerk ervoor kan zorgen dat er steeds minder letsels door vuurwerk worden veroorzaakt. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat ons inziens niet in verhouding tot de letsels, de materiƫle en immateriƫle schade, de veiligheids- en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. Wij vragen u dan ook om per 1 januari 2015 consumentenvuurwerk te verbieden.

Naast deze brief bieden wij u ook bijgaand manifest aan waarin alle genoemde partijen hun stem tegen consumentenvuurwerk laten gelden. Tenslotte willen we uiteindelijk allemaal hetzelfde: een goed begin van het nieuwe jaar!

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

(de ondertekenaars)