Stel, de overheid besluit inderdaad het consumentenvuurwerk te verbieden. Wat zijn dan de mogelijke scenario’s waar de maatschappelijke en politieke discussie zich op zou kunnen richten? We zetten er een paar op een rijtje. Uiteraard kleeft aan elk scenario voor én nadelen. Er is geen ideale situatie mogelijk, dus moeten we proberen een win-win situatie te creëren waar zoveel mogelijk belanghebbenden bij gebaat zijn. Eén ding is echter wel duidelijk: de detailhandel is in elk scenario de grote verliezer, daar moeten we eerlijk over zijn.

Scenario 1: Vuurwerkshows lokaal door de gemeenten laten regelen

In elke gemeente worden vanuit de gemeenteraad één of meerdere locaties aangewezen voor een vuurwerkshow op oudejaarsavond. Professionele bedrijven worden in de arm genomen om deze shows te verzorgen. De kosten worden bij voorkeur door sponsors gedragen. Verzekeringsmaatschappijen – die profiteren van het verbod op vuurwerk – zouden goede kandidaten zijn, maar natuurlijk ook de plaatselijke ondernemers.

Scenario 2: Vuurwerkshows lokaal door vuurwerkverenigingen laten regelen

In dit scenario mogen vuurwerkverenigingen opgericht worden met als eis dat er een vast aantal leden een opleiding pyrotechniek gevolgd hebben. Deze ‘supervisors’ dragen binnen de vereniging de volledige verantwoordelijkheid. De aanschaf en opslag van het vuurwerk wordt door deze leden verzorgd en wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. De vereniging vraagt dan bij de gemeente een vergunning aan voor het afsteken van vuurwerk op een daarvoor geschikte locatie (veldje, pleintje, etc) en dient volgens vaste protocollen zorg te dragen voor beveiliging en brandpreventie. De leden betalen gezamenlijk de kosten rond aanschaf, opleiding, vergunningen en exploitatie.

Scenario 3: De gemeente faciliteert, de burger organiseert

Er worden door de lokale gemeente een aantal locaties aangewezen om vuurwerk af te steken. Deze  (omheinde) locaties zijn voorzien van één of meerdere verkooppunten waar ter plekke vuurwerk aangeschaft kan worden. Iedereen van 18 jaar en ouder kan daar met een aantal mensen vanaf ca. 18.00 op oudejaarsavond terecht en siervuurwerk aanschaffen en afsteken. Het vuurwerk mag de locatie niet verlaten. Er is EHBO en brandweer aanwezig en er wordt door professionals toegezien op het veilig afsteken. Te denken valt dit in de vorm van een evenement te gieten waarbij er (live) muziek is, consumpties genuttigd kunnen worden en er wellicht een ‘vuurwerk-contest’ gehouden wordt. Wie geeft de mooiste show weg?

Scenario 4: Mix & match

Er is natuurlijk ook een scenario denkbaar waarbij een combinatie gemaakt wordt tussen twee of drie van de bovenstaande scenario’s. Er zijn nu eenmaal (kleine) plaatsen waar het organiseren van een grote vuurwerkshow te duur voor is. Bovendien – een heel goed argument van een tegenstander die een reactie plaatste (bedankt Peter van der Sluijs!) – zijn er vooralsnog te weinig professionele bedrijven om in alle plaatsen in Nederland vuurwerkshows te organiseren.